Podstawową specjalizacją Kancelarii oraz główną osią jej działania od momentu rozpoczęcia działalności była i jest stała, wszechstronna i kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie zarzucając uprawiania innych gałęzi prawa, wspólnicy i pracownicy Kancelarii podejmują wszelkie działania dla zapewnienia jak najszerzej pojętego bezpieczeństwa prawnego obsługiwanych podmiotów gospodarczych. Przy tak wyznaczonych celach, oczywistym jest, iż działania Kancelarii nie mogą skupiać się wyłącznie na wąskich specjalnościach. Konieczność spełnienia wymogu kompleksowości zmusza do osiągania jak najlepiej rozumianej wszechstronności, zarówno jeśli chodzi o teoretyczną wiedzę prawniczą, jak i praktyczne umiejętności związane z bezpośrednim sprawowaniem obsługi prawnej.

Uwzględniając powyższe priorytety, szczególny nacisk Kancelaria kładzie na następujące obszary prawa gospodarczego:

 • Nieruchomości i inwestycje budowlane
 • Prawo spółek
 • Prawo upadłościowe
 • Postępowania sądowe i arbitraż
 • Ochrona konkurencji, konsumentów i pomoc publiczna
 • Bankowość i finanse
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo mediów
 • Papiery wartościowe i instrumenty finansowe
 • Prawo IT
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo umów handlowych
 • Prawo ochrony zdrowia