Sprawy rodzinne zajmują stanowczy udział wszystkich spraw jakimi zajmuje się Kancelaria. W swoich działaniach Kancelaria stara się skupiać, w szczególności, choć nie wyłącznie, na majątkowym wymiarze stosunków pomiędzy małżonkami oraz małżonkami i dziećmi. Oznacza to przede wszystkim najwyższą dbałość o bezpieczeństwo prawne i interesy majątkowe klientów Kancelarii, w kontekście więzów pokrewieństwa, więzów rodzinnych i małżeńskich. Wspólnicy i pracownicy Kancelarii darząc szacunkiem instytucję małżeństwa oraz uznając szczególne znaczenie rodziny jako instytucji społecznej, zwracają swoim klientom uwagę na prawne i majątkowe konsekwencję działań i zaniechań małżonków i ich członków rodzin.

W tej mierze Kancelaria oferuje między innymi następujący zakres usług:

  • reprezentowanie w sprawach o rozwód i separację
  • reprezentowanie w sprawach o podział majątku dorobkowego
  • konsultacje oraz sporządzanie projektów umów, oświadczeń i innych dokumentów w sferze majątkowego prawa małżeńskiego
  • reprezentowanie w sprawach o alimenty, sporządzanie i konsultowanie porozumień i ugód alimentacyjnych
  • konsultowanie i asysta przy sporządzaniu aktów notarialnych, zawierających umowy darowizn w stosunkach rodzinnych i małżeńskich, wraz z ustanowienie osobistej służebności mieszkania (dożywocie)